Výroky osobností

 

„Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.“

- Mahátmá Gándhí

 

"Mírná povaha slušného člověka láká rváče; na druhé straně zbraně ho stejně jako zákony zastrašují a drží v patřičném respektu, a jsou zárukou pořádku stejně jako majetku.“

- Thomas Paine

 

"Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů... Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený."

- Cesare Beccaria, O zločinech a trestech

 

"Má-li někdo zbraň a snaží se vás zabít, je přiměřené bránit se střelbou z vlastní zbraně."

-Tibetský dalajláma

 

"I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým."

- sv. Augustin

 

"Když své poddané odzbrojíš, pak je svou nedůvěrou urazíš; budou si myslet, že jsi zbabělý nebo že jim nevěříš; a v každém případě Tě za to budou nenávidět."

- Nicollo Machiavelli

 

"Lidé, kteří mají výhrady vůči zbraním, tím nestaví násilí mimo zákon, naopak si koledují o vládu hrubé síly, kde největší, nejsilnější dravci mezi lidmi mají vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončily až střelné zbraně."

 – L. Neil Smith

 

"Jeden pacifista typu "krvácející srdce" se mne nedávno zeptal, jestli si nemyslím, že "násilí plodí násilí". Řekl jsem mu, že se ze všech sil snažím, aby to tak bylo. Byl bych rád, kdyby každý, kdo sáhne po násilí vůči bližnímu, dostal nazpátek mnohem víc, než by mu bylo milé.“

- Jeff Cooper

 

"Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si ho."

 - Ježíš Nazaretský, Lukášovo evangelium 22:36.

 

"25 států umožňuje člověku koupit zbraň, připnout si ji, a vyjít na ulici bez jakéhokoli povolení; někteří tvrdí, že je to šílené. Ovšem 4 z 5 vražd v USA se stanou v té druhé polovičce států; tak kdo je tu šílený?“

 - Andrew Ford

 

"Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti."

 - Sigmund Freud

 
 

"Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.“

 - George Orwell

 

Slova tyranov:

„Nejhloupější chyba, kterou bychom mohli udělat, je dovolit podrobeným rasám držet zbraně. Historie ukazuje, že všichni dobyvatelé, kteří dovolili podrobeným rasám držení zbraní, si tím připravovali vlastní pád.“

- Adolf Hitler

 

"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé zbraní mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům."

- z říšského zákona, 1938

 

"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

- Heinrich Himmler

 

"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených...provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte." 

- V.I.Lenin

 

"Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně nemohly nikdy být použity proti straně."

 -Mao C´Tung

 

"Lidem různých provincií se přísně zakazuje vlastnit jakékoli meče, luky, kopí, střelné zbraně či jakékoli jiné typy zbraní. Držení těchto elementů ztěžuje vybírání daní a poplatků, a podporuje vznik povstání. Proto se přikazuje všem správcům provincií, veřejným činitelům a jejich zástupcům veškeré zbraně zmíněné výše shromáždit a odevzdat vládě."

-Tojotomi Hidejoši, japonský šógun, 29. října 1558

 

"Nemůžeme napadnout americkou pevninu. Tam je puška za každým stéblem trávy."

- Isoroku Jamamoto